Wtorkowe odczyty na Historii UWr, WTMH

Dodane przez tdudkowski - czw., 03/22/2018 - 01:10

Wtorek, godz. 18.00; Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, I piętro
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii: odczyty z cyklu "O historii Wrocławia i Śląska inaczej"

 • 10 X Michał Karczmarek, Piotr Popów, "Historia Wrocławia w obrazach – 15. lecie portalu „Wratislaviae amici”"
 • 24 X Agnieszka Drożdżewska "Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i pierwszej połowie XX wieku"
 • 7 XI przełożony!
 • 21 XI Anna Grużlewska "Żydzi z prowincji. Świdnicki i Wałbrzyski Okręgi Synagogalne w latach 1812–1945"
 • 5 XII Michał Karczmarek "Lokale rozrywkowe Przedmieścia Świdnickiego na przełomie XIX i XX wieku"
 • 19 XII Teresa Bogacz "Mapy Śląska z XVI–XVII wieku jako kulturowy zapis przestrzeni"
 • 9 I Dagmara Adamska "Judengarten, Judenberg i Judenwiese – średniowieczne cmentarze żydowskie na Śląsku"
 • 23 I Grzegorz Pisarski "Lotniczy Wrocław"
 • 27 II Dominik Nowakowski, Średniowieczne siedziby rycerskie w księstwie wrocławskim
 • 6 III Maciej Badowicz, Konsumpcja wina na Dolnym Śląsku i w zakonie krzyżackim (XIV- XV w.)- studium porównawcze (Odczyt połączony z promocją książki:M. Badowicz, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Produkcja – dystrybucja – konsumpcja, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017)
 • 13 III Mariusz Kotkowski, Rakowiec – miejsce rekreacji dawnych Wrocławian (do 1945 r.)
 • 20 III Paweł Skrzywanek, Łaźnia Miejska – Miejskie Zakłady Kąpielowe – Wrocławskie Centrum SPA przy ul. Teatralnej
 • 27 III Leszek Ziątkowski, Wokulski we Wrocławiu? O narodzinach nowoczesnego handlu na Śląsku
 • 10 IV Wojciech Iwańczak, Wrocław wobec Jerzego z Podiebradów, czeskiego króla-heretyka (Odczyt połączony z promocją książki: W. Iwańczak, Od Kosmasa do Eschenloera Piśmiennictwo czeskie w średniowieczu, Wrocław: ATUT, 2017, ss. 336)
 • 24 IV Aleksandra Ziober, Wrocław i Śląsk w świetle litewskich diariuszy podróży z XVII i XVIII w.
 • 8 V Michał Karczmarek, Browary wrocławskie. Od XIX-wiecznych początków do pierwszej wojny światowej
 • 22 V Jakub Adamski, Kto inicjował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku? (Odczyt połączony z promocją książki J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunku rozwoju, Kraków: Societas Vistulana, 2017
 • 5 VI Tomasz Sielicki, „Wrocławski Dzwon Grzesznika” – pomiędzy historią a przekazami ludowymi

Krzysztof Ruchniewicz "Pamięć czy zniszczenie? Ślady III Rzeszy we Wrocławiu" - odbędzie się w innym terminie

Komentarze